Säännöt ja ohjeet


KP-75 on rekisteröity yhdistys ja yhdistyksen säännöt on hyväksytty 6.11.2017.
Seura on yhdistysrekisterissä ja sen toimintaa sääntelee yhdistyslaki.

Seuran toimintaa ohjataan seuraavilla johtokunnan hyväksymillä linjauksilla:

Muita seuran toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat: