Ikävaihekoulutus


KP-75 järjestää ikävaihekoulutuksia Kurssin ajankohta ja koulutuksen ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Ohessa linkki Palloliiton koulutuskalenteri

 

Koulutus
Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduleista sekä kokemuskortista. Koulutus on tarkoitettu Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella oleville.
Koulutukseen voi hakeutua Futisvalmentajan startti -koulutuksen jälkeen. Ikävaihekoulutuksen kokonaisuuden kuluu noin 2-3 kuukautta.

Tuntimäärä noin 50 tuntia: 

 • Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomodulit): 2 h  
 • Kontaktijaksoja: 24 h  
 • Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15 – 20h  
 • Tutorointi: 2 h 

 

 

Tavoitteet

Urheilu ja lajiosaaminen

 • suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
 • tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
 • tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
 • saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
 • tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
 • tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
 • tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita

Ihmissuhdetaidot

 • tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus- / ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
 • saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
 • tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa

Itsensä kehittämisen taidot

 • tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
 • tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
 • tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen

Aikataulu
Kontaktijaksot toteutetaan kolmena viikonloppuna. Koulutukseen sisältyvä valmennuksen tutorointi pyritään pitämään kuukauden sisällä kurssin lähijaksojen päättymisestä. 

Kouluttaja
Kouluttajana toimii alueellinen kouluttaja

Hinta
Koulutus on maksuton KP-75:n valmentajille. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen avautuu, kun kurssiohjelma vahvistuu

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Mika Hannonen
p. 0400 740 044 
mika.hannonen@kp-75.fi

Image
Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.