Syyskokouksen päätöksiä

KP-75:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 28.10.2022.

Kokouksessa mm. päätettiin, että seuran jäsenmaksu pysyy vuonna 2023 samansuuruisena kuin se on ollut vuonna 2022.

Seuran puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Lassi Perkinen. Johtokuntaan valittiin lisäksi: Laura Jokela, Peter Jung, Satu Lehmuskoski, Freddy Griffel, Sanna Lehto ja Sami Wirman.