Säännöt ja ohjeet


KP-75 on rekisteröity yhdistys ja yhdistyksen säännöt on hyväksytty 6.11.2017.
Seura on yhdistysrekisterissä ja sen toimintaa sääntelee yhdistyslaki.

Seuran toimintaa ohjataan seuraavilla johtokunnan hyväksymillä linjauksilla:

  • Strategia kuvaa yhdistyksen perustehtävän ja pitemmän tähtäimen tavoitteet.
  • Seuran linja kertoo seuran toimintatavat.
  • Valmennuslinja kuvaa, millä tavalla seura valmentaa ja kehittää pelaajia.
  • Taloussääntö määrittää seuran taloudenhoidon tehtävät ja vastuut.
  • Talousarvio ja toimintasuunnitelma ohjaavat seuran vuotuista toimintaa.

Muita seuran toimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat: