Keravan Pallo -75 ry:n tehtävä on tarjota kaikille lähialueen lapsille, nuorille ja aikuisille mielekäs harrastuspaikka jalkapallon parissa. Tämän tehtävän toteuttamisen ympärille rakentuu seuran johtaminen. Keravan Pallo -75 ei olisi Keravan Pallo -75 ellei sen toimintaa ja toiminnan sisältöä olisi mietitty ja suunniteltu etukäteen. 

KP-75 tunnistetaan niin hyvästä käytöksestä kentällä ja sen laidalla, mielekkäistä harjoituksista ja pelaajia kehittävästä tavasta pelata otteluita, kuin myös sen kelta-vihreistä väreistä.

Strategiset valinnat ja niiden mukaisesti johdettu toiminta vievät seuraa kohti sen tavoitetta. Hyvä strategiasuunnittelu on KP-75:n menestyksen takana. Strategian tunteminen auttaa ymmärtämään seuran tarkoitusperiä ja toiminnan oikeutuksia. Rajatuilla resursseilla toimittaessa on tärkeää että on pitkäjänteisen työn mahdollistava yhteinen suunta.


Strategialle alisteisina ja sen mukaisina seuran toimintaa ohjaavat kolme eri lähdettä - Seuran Linja, Valmennuksen Linja ja Taloussääntö.

Näiden kolmen oppaan tarkoituksena on ohjeistaa toimihenkilöitä KP-75:n tapaan toimia. Näiden oppaiden tunteminen on lähtökohtana laadukkaalle seuratoiminnalle jota Keravalla toteutetaan.

Myös rekisteröidyn yhdistyksen säännöt määrittävät KP-75:n toimintaa.