Asioita johtokunnan käsittelyyn?

Johtokunnan alustava kokouskutsu ja esityslista jaetaan ennen kokousta johtokunnan jäsenille sekä ikäluokkien vastaaville.

Tavoitteena on kerätä säännöllisesti johtokunnan käsittelyyn ikäluokkien ja joukkueiden esille tuomia asioita, jotka vaativat johtokunnan toimenpiteitä.

Johtokunnan ja ikäluokkavastaavien täydennettyä esityslistan johtokunta käsittelee kokouksessaan asiat esityslistan mukaisesti.

Kokouksen jälkeen pöytäkirja ja tarvittaessa sen liitteet jaetaan ikäluokkavastaaville sekä laitetaan esille seuran sivuille.

Jos haluat tuoda johtokuntaan asioita - tee se ikäluokkavastaavan kautta.