KALEVAN JALKAPALLOKENTÄN KÄYTTÖ

Kenttä on suljettuna jouluaaton ja joulupäivän.Tapaninpäivänä kenttä avataan klo 12.00. Uudenvuodenaattona kenttä on suljettuna klo 15.00 alkaen ja uudenvuodenpäivänä klo 14.00 saakka. Kenttä on suljettuna, kun jäähallin ulkolämpömittari osoittaa -17°C. Mittari luetaan arkisin klo 14.00 ja viikonloppuisin ensimmäisen kerran klo 8.00 ja lämpötilan mahdollisesti muuttuessa mittari luetaan tarpeen mukaan. Lämpötilan tarkistuksen suorittavat kaupunkitekniikan kaupunkiympäristöosaston kentänhoitajat. Tällaisista vuorojen peruutuksista ei peritä vuokraa. Kenttä on suljettuna runsaan lumipyryn jälkeen niin kauan, kun lumi on poistettu tai sulanut alustalta. Vuokranantajalle varataan kohtuullinen aika aurata kenttä. Vuokraaja on velvollinen tiedustelemaan kentän kunnosta rajatapauksissa. Kenttä voidaan perustellusta syystä pitää suljettuna muulloinkin vuokranantajan määräämänä aikana. Tällaisista kentän sulkemisista ilmoitetaan vuokraajalle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin.

Vuokraajalla on oikeus luovuttaa käyttövuoro tilapäisesti kolmannelle osapuolelle. Vuoron luovuttamisesta on ilmoitettava etukäteen vuokranantajalle. Vuokraaja vastaa luovutuksesta huolimatta luovutetun vuoron vuokran maksamisesta. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan vuokranantajan antamia ohjeita ja määräyksiä hyvän järjestyksen, turvallisuuden ja siisteyden ylläpitämiseksi kentällä ja sen ympäristössä. Luovuttaessaan käyttövuoron tilapäisesti kolmannelle osapuolelle vuokraaja vastaa siitä, että tämä noudattaa näitä ohjeita ja määräyksiä.

Vuokranantaja ei vastaa vuokraajalle tai sen omaisuudelle kenttää käytettäessä aiheutuneesta vahingosta vaan toiminta kentällä tapahtuu vuokraajan omalla vastuulla.

Vuokranantaja ei vastaa vuokraajalle aiheutuneesta vahingosta tai ylimääräisistä kustannuksista, jos vuokraaja ei ole voinut käyttää kenttää sen käytön estäneen, vuokranantajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen vuoksi. Lumisade, joka estää kentän käytön katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

Vuokranantaja voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli vuokraaja laiminlyö vuokran suorittamisen sopimuksen mukaisesti tai laiminlyö vuokranantajan hallin käytös­tä antamia ohjeita ja määräyksiä. Vuokranantaja voi niin ikään irtisanoa tämän sopimuksen, mikäli kentän toiminta lopetetaan. Irtisanomisesta pyritään tällöin ilmoittamaan yhtä kuukautta ennen toiminnan päättymistä.

Vuokraaja voi ainoastaan vuokranantajan suostumuksella irtisanoa sopimuksen päättymään kesken vuokra-ajan.