Toimintaohjeita Toimihenkilöille

Hyödyllisiä linkkejä:Nämä toimintaohjeet toimihenkilöille perustuvat KP-75 ohjeistuksiin (löytyy sivulta http://www.kp-75.fi/seura/seuran-linja), joihin on tehty joitakin ikäluokan toimintaan liittyviä käytännön täsmennyksiä.

Valmentajat
 • Ikäluokassa toimii vastuuvalmentaja (=päävalmentaja) sekä valmentajia. Valmentajat ovat vastuussa toiminnastaan valmennuspäällikölle
 • Ikäluokan vastuuvalmentaja koordinoi ikäluokan valmennusta. Hän suunnittelee ja johtaa ikäluokkansa pelaajien valmennusta
 • Valmentajat valmentavat vastuuvalmentajan tekemän suunnitelman mukaisesti.
 • Joukkueen ottelusta vastuussa oleva valmentaja nimeää pelaajat kuhunkin otteluun/turnaukseen päävalmentajan ohjeistusten puitteissa

Ikäluokkavastaava
 • Ikäluokkavastaavat ovat vastuussa toiminnastaan seuran puheenjohtajalle
 • Ikäluokkavastaava koordinoi ikäluokan kentän ulkopuolista toimintaa. Hän suunnittelee ja johtaa ikäluokan toimintaa ja taloutta. Ikäluokkavastaava toimii vanhempien ja johtokunnan välisenä linkkinä.

Joukkueenjohtaja
 • Niissä ikäluokissa, joissa toimii useampia joukkueita, valitaan joukkueenjohtaja kullekin joukkueelle. Joukkueenjohtajat ovat vastuussa toiminnastaan ikäluokkavastaavalle
 • Joukkueenjohtaja koordinoi joukkueen kentän ulkopuolista toimintaa; Hän suunnittelee ja johtaa joukkueen pelitapahtumien kuljetuksia, tekee pelitoimintaan liittyvät ilmoitukset, täyttää tarvittavat pöytäkirjat sekä huolehtii joukkueen turnausjärjestelyistä.
 • Joukkueenjohtaja huolehtii siitä, että kuhunkin otteluun ja turnaukseen on ilmoittautunut riittävä määrä pelaajia, valmentaja ja huoltaja
 • Joukkueenjohtaja varmistaa kaksoisedustusääntöjen noudattamisen kussakin pelissä, sekä muutkin joukkueensa pelaajien pelioikeuksiin liittyvät asiat
 • Joukkueenjohtaja toimii vanhempien ja ikäluokkavastaavan välisenä linkkinä.

Huoltaja
 • Jokaisessa joukkueessa tulee olla myös nimetty huoltaja. Huoltajan vastuulla on pelitapahtumissa, turnauksissa ja leireillä tehtävä pelaajien peli- ja harjoituskunnon ylläpitäminen sekä loukkaantumisten ensihoidon aloittaminen.
 • Huoltaja tuo huoltolaukun ja pelijuomat mukanaan peliin ja turnaukseen ja huolehtii siitä, että huoltolaukun sisältö on ajan tasalla. Tarvittaessa huoltaja täydentää huoltolaukkua ja laskuttaa nämä kulut ikäluokalta. 
 • Joukkueen toimihenkilöt valitsevat yhdessä vanhempien kanssa joukkueelleen huoltajan. Huoltajien yhteyshenkilö johtokunnassa on seuran tapaturmavastaava.

Rahastonhoitaja
 • Rahastonhoitaja pitää huolen ikäluokan raha-asioista
 • Rahastonhoitajat ovat vastuussa toiminnastaan seuran talousvastaavalle.

Tiedottaja
 • Ikäluokassa voi olla myös tiedottaja; P03 ikäluokassa Tiedottajaa kutsutaan nettivastaavaksi. Tiedottaja vastaa ikäluokan sivujen ajantasaisuudesta yhdessä ikäluokan muiden toimihenkilöiden kanssa.
 • Tiedottaja voi tuottaa uutisia ja juttuja seuran nettisivuille tai seuran lehteen. Hän voi myös seuran viestintävastaavan kautta lähettää uutisia julkaistavaksi paikallisiin medioihin.
 • Joukkueen toimihenkilöt valitsevat yhdessä vanhempien kanssa ikäluokalleen tiedottajan. Tiedottajien yhteyshenkilö johtokunnassa on seuran webmaster.

Varustevastaava
 • Varustevastaava tilaa pelaajille joukkueen puolesta hankittavat varusteet, kuten pelipaidat ja housut yms.

Kaikkia toimihenkilöitä koskevaa yleistä asiaa:
Kaikki toimihenkilöt tekevät vuosittain kirjallisen sopimuksen KP-75:n kanssa ja sitoutuvat toimimaan roolia koskien soveltuvin osin seuran- ja valmennuslinjan sekä taloussäännön mukaisesti. 

Toimihenkilöitä koulutetaan / annetaan mahdollisuus kouluttautua Suomen Palloliiton ja piirin kursseilla:
 • Valmentajien osallistumisesta koulutuksiin on sovittava valmennuspäällikön kanssa. 
 • Ikäluokkavastaavien ja joukkueenjohtajien osallistumisesta on sovittava seuran puheenjohtajan kanssa
 • Huoltajien koulutuskustannuksista on sovittava seuran tapaturmavastaavan kanssa.
 • Rahastonhoitajan koulutuskustannuksista on sovittava seuran talousvastaavan kanssa.
Toimihenkilöt saavat osallistua lisäksi seuran koulutuksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.

Vuosittaiset pelisääntökeskukset
Ikäluokkavastaava vastaa siitä, että seuran ikäluokissa pidetään vuosittain pelisääntökeskustelut. Pelisääntökeskustelut ovat voimassa ohjeiden mukaisesti. 
Vanhempien ja vastuuhenkilöiden pelisääntökeskusteluissa on käsiteltävä ainakin seuraavia aiheita:
- Alkoholin ja tupakan käyttö peli-, turnaus- ja leirimatkoilla
- Miten jaetaan talkoo ja varainhankinnan tuotot pelaajien kesken
- Mitä tehdään jos maksamattomia toimintamaksuja alkaa kertyä